Kamuoyu Duyurusu / 2017 yılı EPDK Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 24. Madde

Kamuoyu Duyurusu / 2017 yılı EPDK Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 24. Madde	Kamuoyunun bilgilendirilmesi

MADDE 24 – (1) Bir önceki takvim yılına ait olmak üzere;

a) TEİAŞ, iletim sistemine doğrudan bağlı olup tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,
b) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler;

1) Bölgelerinde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,
2) Tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,
3) Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını, her yıl Şubat ayı içerisinde Kuruma bildirmek ve internet sitesinde yayımlamak suretiyle kamuoyuna duyurmak zorundadır.

AÇIKLAMA KWH
2017 YILI BÖLGEDE TÜKETİLEN ENERJİ MİKTARI 2.468.080.176,35
2017 YILI SERBEST TÜKETİCİLER TARAFINDAN TÜKETİLEN ENERJİ MİKTARI 978.048.204,67
2017 YILI SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİNİ GEÇTİĞİ HALDE HAKKINI KULLANMAYAN TÜKETİCİLER TARAFINDAN TÜKETİLEN ENERJİ MİKTARI 592.258.964,10


Çedaş Facebook Sayfası Çedaş  Twitter Sayfası Çedaş Instagram Sayfası
© 2021 Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları
   
node04 17.01.2021 06:51:26