Kamuoyu Duyurusu / 2019 yılı EPDK Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 53. Madde

Kamuoyu Duyurusu / 2019 yılı EPDK Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 53. Madde

Kamuoyunun bilgilendirilmesi


MADDE 53 - (1) Bir önceki takvim yılına ait olmak üzere;

a) TEİAŞ, iletim sistemine doğrudan bağlı olup tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

b) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler;

1) Bölgelerinde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

2) Tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

3) Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını, her yıl Şubat ayı içerisinde Kuruma bildirmek ve internet sitesinde yayımlamak suretiyle kamuoyuna duyurmak zorundadır.

 

AÇIKLAMA KWH
2019 YILI DAĞITIM BÖLGEMİZDE  TÜKETİLEN ENERJİ MİKTARI TOPLAMI 2.379.867.349,28
2019 YILI SERBEST TÜKETİCİLER TARAFINDAN TÜKETİLEN ENERJİ MİKTARI 525.356.084,53
2019 YILI SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİNİ GEÇTİĞİ HALDE HAKKINI KULLANMAYAN TÜKETİCİLER TARAFINDAN TÜKETİLEN ENERJİ MİKTARI 1.289.396.905,62


Çedaş Facebook Sayfası Çedaş  Twitter Sayfası Çedaş Instagram Sayfası
© 2021 Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları
   
node03 17.01.2021 06:34:55