Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. çatısı altında bizimle çalışmak istemenizden mutluluk duyarız
 İş Başvurusu: Genel Başvuru
Kişisel Detaylar
 
Fotoğraf Ekle
E-Posta Adresi:
Adı:
Soyadı:
Doğum Yeri:
Doğum Tarihi:
TCKN:
Cibsiyeti:
Anne Adı / Mesleği: /
Baba Adı / Mesleği: /
Askerlik Durumu:

Askerlik Tecilli İse Tecil Süresi:
Ehliyet:

Varsa Sınıfı:
Medeni Durumu:
Varsa Eşinizin Adı / Mesleği: /
Varsa Çocuk Sayısı:
Çocuklarınızın Adı ve Doğum Yılları:
Sürekli Ev Adresi:
Şehir:
Ev Telefon No:
İş Adresi:
İş Telefon No:
Cep Telefon No:
   
Engel Durumu:

Var İse Açıklayınız:
CK Enerjide veya Çamlıbel Elektrik'te Tanıdıklarınız Var Mı?:
Ulaşılamadığımda:  
Çamlıbel Elektrik'e İlk Başvurunuz Mu?:
Hakkınızda Kanuni ve Cezai Tatbikat Yapıldı Mı?:
Sağlık Probleminiz Var Mı?:
Sürücü Ehliyeti:
Sık Seyahat Eder Misiniz?:
İl Dışı:

Yurt Dışı:

Fazla Mesai:

Vardiyalı:

Üyesi Olduğunuz Kuruluşlar:
Kültür ve Spor Faaliyetleriniz:
Öğrenim Durumu
İlkokul:
Ortaokul:
Lise ve Dengi:
Ön Lisans:
Lisans:
Yüksek Lisans:
Doktora:
Ödül:
Yabancı Dil Durumu
  Okuma Yazma Anlama
Katıldığınız Seminer ve Eğitim Programları
 
Kullandığınız Bilgisaayr Programları, Dil ve Yazılımlar
 
Belgeler
Ekat Belgesi:

SRC:

İş Deneyimi
 
Hakkınızda Referans Verebilecek Kişiler
 
Hangi Pozisyon ve Bölümde Çalışmak İçin Başvuruyorsunuz:
   
Önceki İşinizde Kazandığınız Net Ücret Ne Kadardı?:
   
Ne Zaman İşe Başlayabilirsiniz?:
   
Neden Çamlıbel Elektrik'te Çalışmak İstiyorsunuz? Gerekçelerinizi Açıklar Mısınız?:
   
Daha Önceki İş Deneyiminizde veya Hayatınızda Elde Ettiğiniz Bir Başarı Hikayeniz Var Mı? Kısaca Anlatabilir Misiniz?:
   

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Açık Rıza Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (“ÇEDAŞ” veya “Şirket”) olarak, Şirketimiz çalışan adayı olmanız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:


ÇEDAŞ bünyesindeki açık pozisyona yaptığım başvurunun incelenmesi sırasında Şirket ile paylaştığım özel nitelikli kişisel verilerden olan sağlık verilerim ile referansların rızasını alarak ve bilgileri dâhilinde referans kontrollerinin ve gerekli araştırmaların yapılması, işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişimin değerlendirilmesi amaçlarıyla ÇEDAŞ tarafından işlenmesine ve topluluk şirketlerinden destek hizmeti alınabilmesi için Şirket’in bünyesinde bulunduğu topluluk şirketlerine aynı amaçlarla aktarılmasına ve Şirket’in kullandığı yurt içinde bulunan bilişim sistemlerinin veri tabanlarına aktarılmasına ve 1 yıl süre ile muhafaza edilmesine ve tarafımla iletişime geçilmesine,


Şirket tarafından Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.Formunuzu gönderebilmek için Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Açık Rıza Metni yükümlülüklerini kabul etmelisiniz.Çedaş Facebook Sayfası Çedaş  Twitter Sayfası Çedaş Instagram Sayfası
© 2021 Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları
   
node03 13.06.2021 05:37:19