Arıza Bildirim 186
.
22.03.2011 Tarihli, ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 22.03.2011 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI
 
 DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI;

    Bilindiği üzere bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer Kanun hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarısı hazırlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.
    Hazırlanan bu Kanun Tasarısının 17. Maddesinin 10. Fıkrasında TEDAŞ’ın ve hissedarı olduğu Dağıtım Şirketlerinin elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından vadesi 31.12.2010 tarihi itibariyle geldiği halde ödenmemiş olanların asıllarının tamamı ile bu asıllara TEFE/TÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın taksitlendirileceği belirtilmektedir.
    Şirketimiz ise bu Kanun Tasarısına karşılık Yönetim Kurulunca almış olduğu karar ile 16.01.2011 tarihinde başlatmış olduğu “2011 Aydınlık Olsun” kampanyası ile abonemizin anapara borcunu peşin ödemeleri durumunda gecikme zammının tamamını silerek bu abonelerimizden gecikme zammını almamıştır. Bu kampanyamız başlangıç olarak 1 aylık düşünülmüş ve yoğun istek üzerine muhtelif zamanlarda uzatılarak 15 Mart 2011 tarihinde son bulmuştur.
    Bu af kampanyası ile Sivas İl İşletme Müdürlüğümüz genelinde; 10 Milyon 500 Bin-TL civarında Anapara alacağımızın yaklaşık 1 Milyon 400 Bin TL’sini normal alacaklardan 650 Bin TL’lik kısmını da icralık alacaklardan tahsil etmiş durumdayız. Bu kampanya ile geriye dönük ödenmemiş 15.877 adet faturamızın tahsili gerçekleştirilmiş oldu.
    Yönetim Kurulumuz ve Şirketimizce Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam edecek ve borçlu müşterilerimizin geriye dönek borçlarını ödemeleri konusunda çalışmalarımız sürdürülecektir. Müşterilerimizin de borçlarını ödeme konuda hassasiyet göstererek Şirketimize başvurmaları ve Şirketimizle birebir görüşmeleri önem arz etmektedir.
    Ayrıca; sizlerinde bildiği üzere geçtiğimiz aylarda Merkez Mahalle Muhtarlarımız ile toplantılar düzenlemiş ve muhtarlarımızdan vatandaşlarımızın elektrik sektörü ile ilgili sıkıntılarına ve beklentilerine yönelik talepleri almıştık. 2011 Yılı içerisinde bizlere iletilmiş olan tüm talepler Genel Müdürlüğümüzce yakinen takip edilmekte ve bu kapsamda Sivas ilimizde 7.989.560,00-TL kapasite artış yatırımı, 5.803.877,00-TL Şebeke yenileme yatırımı ve Şirketimiz genelinde de 16.044.576,00-TL’likte Aydınlatma, Şebeke İyileştirme, Şebeke İşletim Sistemi, Çevre, Güvenlik, Perakende Satış Hizmetleri Faaliyetlerine ilişkin yatırımların yapılması planlanmaktadır. Bu yatırımların tamamlanması sonucunda vatandaşlarımızın istek ve taleplerinin büyük bir kısmı karşılanmış ve sorunlar ortadan kaldırılmış olacaktır.
    Şirketimizce yapmakta olduğumuz diğer çalışmalar ise özetle; Abonelerimize ait bilgilerin güncellenmesi olup, abonelerimizin de bu konuda duyarlı davranarak başkaları adına elektrik kullanmamalarını, usulsüz elektrik kullanımından kaçınmalarını ve borçlarını zamanında ödeyerek Şirketimizin zor durumda kalmamasını aksi halde elektriklerinin kesilerek mağduriyete uğramalarını temenni ederiz.
    Diğer bir konu ise; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu hükümleri gereği 459.135 Adet sayacın 10. Yıllık damga süresi dolmuş olup, bu sayaçların 2015 yılına kadar periyodik muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda Şirketimizce yapılan iş programında 2011 yılı içerisinde 110.000 Adet sayıcın bakımı veya değişimi yapılacaktır.
    Yine; Sivas İl İşletme Müdürlüğümüz sorumluluk alanında 41.737 Adet Müşteri sayacımız okunabilir noktada olmadığından bu sayaçların endeksleri okunamamaktadır. Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği gereği bu sayaçlarında okunabilir noktalara alınması zorunlu olup, Yönetmelik doğrultusunda Sivas Elektrikçiler Odası ile bir protokol dahilinde çalışmalarımız sürdürülmektedir.
    Tüm abonelerimize siz değerli basın mensuplarımız aracılığı ile duyurulur.     Saygılarımızla,
                   

                                     ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
                                                    GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 
Sıkça Sorulan Sorular
Haberler / Duyurular
Faydalı Bilgiler
İnsan Kaynakları
Lisanssız Elektrik Üretimi
Ticari Kalite Göstergelerimiz
Tedarik Sürekliliği Tablolarımız
OSOS
Faaliyet Raporları
Bakım Onarım ve Planlı Kesintiler
  • Sivas
  • Tokat
  • Yozgat
 
 Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.