Arıza Bildirim 186
.
16.02.2012 Tarihli, ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 16.02.2012 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI
 

                                                                         ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

             Bilindiği gibi özelleştirme sürecinden sonra Şirketimizce yapılan çalışmalarda bir ivme kazanılmıştır. Bu konuda yapılan çalışmaları bugün siz basın mensupları ile değerlendirmesini uygun bulmaktayız.

            Şirketimiz tarafından yapılan tüm çalışma ve faaliyetler 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenlenen ikincil mevzuatlar doğrultusunda yürütülmektedir.

          Hız kesmeden yapmış olduğumuz Arıza Bakım ve Onarımlara öncelikli olarak değinecek olursak, Devir öncesi Arıza Onarım Bakım işlerimiz 11 ayrı firma tarafından şirket genelinde 43 İlçenin 32’sinde 581 personel ve 64 araç ile yürütülürken, müşteri memnuniyetinin sağlanması, ticari ve teknik kaliteye ulaşmak ve arıza sayılarının azalması amacıyla Şirket genelinde 43 İlçenin tamamı Arıza Onarım ve Bakım çalışmalarımıza dahil edilmiş, personel sayısına ilave yapılarak 64 araç ile çalışılırken araç sayımız 92’ye çıkarılmıştır.

            2011 yılı için şirketimizce bir bakım onarım planlaması yapılmış, öncelikle arızadan etkilenen bölgeler ve önem dereceleri çıkarılarak ekiplerimiz ilgili bölgelere yoğunlaşmıştır. Bu planlama dâhilinde yaklaşık Sivas İlimizde 23.000 km’lik hat uzunluğu gezilmiş, 1.923 direk arası sehim, 914 sıkı bağ ve 2.355 adet klemens değiştirilmiştir. Ayrıca; 1.779 adet direk düzeltilmiş ve 297 adet direk ise değiştirilmiştir. Bunun yası sıra çok sayıda izalatör, prafudur değişim ve trafo bakımlarımız aksatılmadan yapılarak, çok ağır geçen kış şartlarına rağmen geçmiş olduğumuz yıllara oranlar arıza sayı ve kesinti sürelerinde ciddi oranlarda azalma sağlanmıştır. Ayrıca aydınlatma bakım çalışmalarında hız verilmiş olup, şehir merkezi ve kırsalda yapılan çalışmalar sonunda arızalı armatür sayısı minimum seviyeye indirilmiştir. Aynı zamanda saha çalışmaları yapılarak yeni armatürler eklenmiş ve arızalara müdahale süresi en asgari seviyeye indirilmiştir. 

            Tüm bu iyileştirme çalışmaları ve planlama sonucunda 2010 yılında 3.024 saatlik elektrik kesintisi yaşanmışken, 2011 yılında bu sayı 1.634 saate düşürülerek kesinti sayılarında %45 civarında azalma meydana gelmiştir. Bu yönde yapılan çalışmalarımız bu yılda aralıksız olarak devam edecek olup, öncelikli amacımız müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır.

            Şu hususunda göz ardı edilmemesi gerek ki bölgemizde yaşanan elektrik kesintilerinin birçoğu da Şirketimizden kaynaklanmayıp özellikle son günlerde yaşanan elektrik kesintileri tüm Türkiye’de ağır geçen kış şartları nedeni ile TEİAŞ tarafından kaynaklanmaktadır.

            Diğer bir faaliyetimiz olan yatırım çalışmaları kapsamında 2011-2015 yılları için bölge genelinde her yıl 52.737.822,75-TL yatırım harcaması yapılacağı öngörülerek EPDK tarafından onaylanmıştır. 2011 yılı için yapılacak olan yatırımlar Şirketimizce belirlenmiş ancak EPDK’nın konu ile ilgili mevzuatı geç yayınlaması nedeniyle yatırımlara Eylül ayı gibi başlanılmıştır. Buna rağmen kış şartları da göz önünde bulundurulduğunda bu ödeneğin 22.403.870,25-TL’si harcanarak bu kısa zaman diliminde %42’lik bir harcama gerçekleştirilmiştir. Harcama programımızda yer alan önemli kalemler ve ödeneklerine bakıldığında Sivas ilimiz için öngörülen 5 Milyon 100 Bin TL’lik kapasite artış yatırımlarının 3 Milyon 187 Bin TL’si harcanmış, 4 Milyon 533 Bin TL civarında olan şebeke yenileme ödeneğinin 2 Milyon 151 Bin TL’si harcanmıştır. 2011 yılından kalan ve 2012 yılı ödeneklerinin toplamına bakıldığında bölgemizde bu yıl içerisinde toplam 83.071.773,75-TL yatırım harcaması yapılacağı planlanmaktadır.

            Bu konuda tüm ihalelerimiz gerçekleştirilmiş olup, yüklenici firmaların tamamına yer teslim işlerimiz yapılmıştır. Sivas İlimizde sadece 2012 yılı ödeneğinden 10 Milyon TL civarında Kapasite artış yatırımları, 5 Milyon 500 Bin TL civarında Şebeke Yenileme yatırımları, 800 Bin TL civarında Şebeke iyileştirme, 400 Bin TL civarında Çevre Güvenliği ve yasal zorunluluk gereği yapılacak olan yatırımlar, 422 Bin TL civarında Aydınlatma, 400 Bin TL civarında taşıt, demirbaş, trafo, proje yatırımları ve 3 Milyon 170 Bin TL civarında ise şebeke işletim sistemimize yatırım yapılması planlanmıştır.

            Müşterilerimize düzenlenen elektrik tüketim faturalarında yer alan tüm bileşenler EPDK tarafından belirlenen ayrıştırılmış tarifenin birer unsuru olup, dağıtılan elektrik enerjisi ve verilen hizmetlerin karşılığında ülkemiz genelinde uygulanan ulusal tarife bedelleridir. Bu bedellerin dağıtım şirketleri tarafından farklı uygulanması mümkün değildir.

            Son günlerde Müşterilerimizin elektrik faturalarında bulunan bazı bedelleri talep etmeleri halinde geri ödeneceğine yönelik duyumlar alınmaktadır. Bu haberler kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinden kaynaklanmakta olup, bu bedellerin geri ödenmesi söz konusu değildir. Bahse konu bedellerin faturalarda ayrıntılı olarak gösterilmeden önce aktif enerji bedeli içerisinde yer almakta iken ayrıştırma sonrası detay olarak gösterilmeye başlanmıştır. Bu nedenle faturalara sonradan ilave edildiği yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kayıp- Kaçak Bedeli Nedir?

            Kayıp-kaçak bedeli Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ gereğince müşterilere tahakkuk ettirilmektedir. 

            Kayıp-kaçak bedeli 2011 yılı itibariyle tanımlanmakta ve belirlenmekte olan bir bedel değildir. Bu bedel 2011 yılı öncesinde de perakende satış lisansına da sahip olan dağıtım şirketinden elektrik satın alan tüketicilere aktif enerji bedeli içerisinde tahakkuk ettirilen bir bedeldir. 

            Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesi gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren "Ortalama Kayıp Kaçak Bedeli Fiyat Tavanı", dağıtım bölgesine girmesi öngörülen elektrik miktarı ile hedeflenen kayıp kaçak oranı sonucunda bulunan enerji miktarı esas alınarak hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. Dolayısıyla, kayıp-kaçağın maliyetini dağıtım seviyesinden elektrik şebekesine bağlı olan sanayi tesisleri de dahil tüm elektrik tüketicileri ödemektedir. 2011 yılı öncesinde ise bu bedel sadece perakende satış lisansına da sahip olan dağıtım şirketinden elektrik satın alan tüketiciler tarafından ödenmekteydi. 

            Faturada yer alan kayıp-kaçak tahakkuku kaçak enerji kullanımından dolayı faturada yer alan bir bedel değildir. Bu bedel elektrik sisteminde ortaya çıkan teknik ve teknik olmayan kaybın maliyetinin kayıp-kaçak hedef oranları ölçüsünde karşılanabilmesi amacıyla belirlenen bir bedeldir. Nitekim düzenlenen perakende satış tarifesinden enerji alan kullanıcıların 2011 yılındaki aktif enerji bedeliyle kayıp-kaçak bedelinin toplamı 2010 yılında uygulanan aktif enerji bedeliyle aynı değeri vermektedir. Dolayısıyla, 2011 yılında maliyet kalemlerinin ayrıştırılması söz konusu olup faturada ye alan kayıp-kaçak bedelinden dolayı düzenlenen tarifelerle elektrik satın alan tüketicilere uygulanan elektrik enerjisi fiyatı artmamıştır. 

             Aynı zamanda mekanik sayaçların dijital sayaçlarla değiştirilmesi ile ilgili eleştiriler gündeme gelmiş ve Şirketimizce keyfi olarak yapılan bir uygulama olarak nitelendirilmiştir. Tüm kamuoyu ve siz değerli basın mensuplarının da bildiği üzere sayaç değişikliği ile ilgili, müşterilerimizi bilgilendirme amaçlı basın toplantılarımız düzenlenmiş ve konu defalarca gündeme getirilerek 3516 sayılı ölçüler ve ayarlar kanunu gereği 10 yıllık damga süresini dolduran ve ölçme hassasiyetini yitirmiş sayaçlar üzerinde gerekli işlemlerin yapılması zorunluluğu anlatılmıştır. Ayrıca bu kapsamda abonelerimizin mağdur olmamaları amacı ile ölçme hassasiyetini yitirmiş ve 10 yıllık bakım süresini doldurmuş sayaçlar için 3 farklı uygulama ile yasaya uygun hale getirilmiştir. Müşterilerimize sunmuş olduğumuz alternatifler şu şekildedir.

Seçenek 1: Sayacınızın periyodik muayenesinin yaptırılması için, tarafımızdan sökülerek laboratuvar işlemine tabi tutulması

Seçenek 2: Elektronik sayacın tarafınızca satın alınarak ÇEDAŞ’a bildirilmesi durumunda takma bedeli karşılığı yeni sayacınızın montajı ÇEDAŞ tarafından yapılacaktır.

Seçenek 3: Elektronik sayacın sizin adınıza satın alınması için ÇEDAŞ’a yetki vermeniz durumunda gerekli işlem ÇEDAŞ tarafından yapılacaktır.

YAPILACAK İŞLEM

YENİ SAYAÇ BEDELİ

TAMİR VE AYAR BEDELİ

SÖKME TAKMA BEDELİ

MUAYENE VE DAMGALAMA BEDELİ

KDV DAHİL TOPLAM BEDEL

SEÇENEK 1

0

16,50 TL

39,40 TL

3,10 TL

70,00 TL

SEÇENEK 2

35,00TL

0

19,70 TL

0

20,00 TL

SEÇENEK 3

23,30 TL

0

19,70 TL

0

50,0 TL

             Gündemi meşgul eden bir diğer konu ise sayacın dijital yani halk arasında akıllı sayaç olarak tabir edilen sayaçların değişikliği yapılan müşterilerimizin kendine üç zamanlı veya tek zamanlı tarife uygulanarak tarifelerinde değişiklik yapıldığı iddiasıdır.

            Bu konuda Şirketimizce müşterinin yazılı başvurusu ve talebi olmadan tarife değişikliği yapılması söz konusu olamaz.  Bu tür iddiaların asılsız olduğunun bilinmesini önemle rica ederiz.

            Sayacının dijital sayaç ile değişikliği yapılan abonelerimiz Şirketimize yazılı olarak müracaat etmesi haline üç zamanlı tarife üzerinden faturalandırması yapılacaktır.

Üç Zamanlı Tarife Nedir?

         Elektronik (dijital) sayaçlar tükettiğiniz elektriğin hangi saatler arasında ne kadar tüketildiğini ölçmektedir.  Üç zamanlı tarifeyi seçmiş olan bir müşterinin tüketimi;

 • Gündüz (T1) : 06:00 – 17:00
 • Puant (T2)     : 17:00 – 22:00
 • Gece (T3)       : 22:00 – 06:00

Şeklinde üç ayrı zaman dilimine göre ölçülmekte ve fatura hesaplanırken her bir zaman dilimi için EPDK (www.epdk.gov.tr) tarafından belirlenen birim fiyatlar kullanılmaktadır.

Bilinmesi Gerekenler:

 • Müşterinin sayacının elektronik (dijital) sayaç olması üç zamanlı tarifede olduğu anlamına gelmez.
 • Üç zamanlı tarife kullanmak isteyen müşterilerimizin yazılı olarak Şirketimize başvurması gerekmektedir.
 • Sayacı mekanik olan müşterilerimiz üç zamanlı tarifeden faydalanabilmesi için sayacını elektronik sayaç ile değiştirmesi ve Şirketimize başvurması gerekmektedir.
 • Gündüz, Puant ve Gece birim fiyatları birbirinden farklıdır.
  • Gece zaman dilimi için uygulanan birim fiyat Gündüz ve Puant birim fiyatlarına göre oldukça düşüktür.
  • Puant zaman dilimi için uygulanan birim fiyat Gece ve Gündüz birim fiyatına göre yüksektir.
 • Müşteri yalnızca gündüz, yalnızca puant veya yalnızca gece tarifesinden faydalanamaz. Üç zamanlı tarifeye geçmiş bir müşterinin üç zaman dilimindeki tüketimleri ayrı ayrı hesaplanmak zorundadır.
 • Tek zamanlı tarifede toplam tüketim miktarı üzerinden (T0) tek bir birim fiyat kullanılarak hesaplama yapılmaktadır.

            Bir diğer gündem maddesi olan kesme – bağlam ücretleri Şirketimizce aylık fatura borcunu ödememesinden dolayı enerjisi kesilen abonelerden alınmaktadır. Ve EPDK tarafından uygulama esası şu şekilde açıklanmıştır.

            Kesme-bağlama bedelleri Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği gereğince belirlenmektedir. Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 25 nci maddesinde; 

"…(2) Elektrik enerjisinin yeniden bağlanması için, müşteri tarafından dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye makbuz karşılığı peşin olarak bir kesme-bağlama bedeli ödenir. Fiilen elektriği kesilmeyen aboneden kesme-bağlama bedeli talep edilmez. 

(3) Kesme-bağlama bedelleri her yılın Ekim ayının sonuna kadar dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından belirlenerek Kuruma önerilir ve Kurul onayı ile yürürlüğe konulur." 

hükümleri yer almaktadır. 

AG ve OG müşterileri için 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren elektrik piyasasında uygulanmakta olan kesme-bağlanma bedelleri şu şekildedir.

   

AG MÜŞTERİLERİNDEN

16,2+ KDV

OG MÜŞTERİLERİNDEN

82,3+ KDV

 

 Sayaçların dışarı alınması neden gerekli?

Sorumluluk alanımızda bulunan abonelerin iki ve daha fazla dönem boyunca sayaçlarının kapalı, bina ve bahçe içlerinde kalan ve görevliler tarafından okunamayan sayaçların dışarı alınması için Elektrikçiler Odası Başkanlığı ile beraber yürütülmektedir. Ve ekiplerimiz tarafından daha rahat okunabilmesi için dışarı alınması gerekmektedir.

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 17. Maddesine göre    

(1) Sayaç ve ilgili ölçü aletlerinin yeri, ilgili mevzuat çerçevesinde dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından belirlenir. Sayaç, ilgili tüzel kişinin kolayca okuyabileceği şekilde tesis edilir.

 (2) İlgili tüzel kişi, teknik gereklilik halinde müşteri tesislerine ilave ölçü ve kontrol cihazları tesis edebilir. Müşteri, ilgili tüzel kişi tarafından tesis edilen sayaç, ölçü ve kontrol cihazları ile bunların tesis edileceği yerler için kira veya başka bir ad altında herhangi bir bedel talep edemez. denilmektedir.

 Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur.

 

                                                                                                    ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

                                                                                                                                                    GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                                               

 
Sıkça Sorulan Sorular
Haberler / Duyurular
Faydalı Bilgiler
İnsan Kaynakları
Lisanssız Elektrik Üretimi
Ticari Kalite Göstergelerimiz
Tedarik Sürekliliği Tablolarımız
OSOS
Faaliyet Raporları
Bakım Onarım ve Planlı Kesintiler
 • Sivas
 • Tokat
 • Yozgat
 
 Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.